Advies

Begeleiding bij toolkeuze, migraties en upgrades

Vraagt uw organisatie om self service BI-tooling, zoals Power BI, Tableau of Qlik? Of loopt de support op uw huidige release binnenkort af en wilt u een upgrade plannen? Wilt u migreren naar de cloud?

Dissel Data Services begeleidt deze trajecten en maakt op basis van adviesgesprekken een stappenplan voor uw upgrade of migratie. We kunnen helpen met de installatie en configuratie van software, een BI-framework opzetten en uw medewerkers trainen in het gebruik van de nieuwe BI-oplossing.

Maturity Scan

In beperkte tijd brengt Dissel Data Services in kaart op een aantal hoofdonderwerpen (bijvoorbeeld infrastructuur, ETL-werkwijze, data modellering, de inrichting en het gebruik van rapportages) hoe het data warehouse en de BI-omgeving ervoor staan. Deze zaken zijn te koppelen aan een volwassenheidsmodel en groeiambities. Op basis van de resultaten brengen we advies uit, met als doel de BI-voorzieningen naar een professioneel niveau te brengen en een volgende fase van volwassenheid te bereiken.

Los komen van vendor-lock-in

Veel BI-omgevingen zijn "organisch gegroeid". Door verschillende ontwikkelaars is er op verschillende punten in de tijd aan gewerkt. Eén standaard is lastig te benoemen. De vertaling van business logica zit verweven in de tool en is bovendien in verschillende lagen opgenomen. Met de kennis van nu zouden we het anders doen, maar daarvoor zouden we alles opnieuw moeten opbouwen in een andere tool. Een bekende valkuil: vendor-lock-in.

Herkenbaar? Wij kunnen ondersteunen bij het los komen van de zogenaamde vendor-lock-in door de business logica te migreren naar een brononafhankelijke EN toolonafhankelijke laag op de data warehouse database. We voorkomen hiermee dat hetzelfde probleem ontstaat in een nieuwe tool.

De alternatieve route: open source